• Domů
  • Mák setý
  • Petržel naťová kadeřavá
  • Pažitka
  • Odkazy
  • soubor: "./st/default.php" -- podívejte se, jak tato cesta odpovídá URL - to má právě na svědomí funkce kousek()
    kousek není k dispozici :(
    nápověda: klikněte na Domů :)