• Domů
 • Mák setý
 • Petržel naťová kadeřavá
 • Pažitka
 • Odkazy
 • soubor: "./st/kod.php" -- podívejte se, jak tato cesta odpovídá URL - to má právě na svědomí funkce kousek()

  Toto je ukázka použití velice jednoduché funkce na usnadnění skládání stránek z kousků v PHP. Funkce kousek() vytvoří z proměnné v URL přímo cestu k souboru s daným kouskem. Tady je:

  Stáhnout i s touto ukázkou: kousky.zip
  Podstatná je samozřejmě ta funkce kousek(). Zbytek - pojmenování proměnných/adresářů a jednotlivých kousků a jejich načítání - je plně ve vaší režii.

  Oproti ručnímu přiřazování kousků jednotlivým položkám má používání takové funkce výhody: