• Domů
  • Mák setý
  • Petržel naťová kadeřavá
  • Pažitka
  • Odkazy
  • soubor: "./st/mak.php" -- podívejte se, jak tato cesta odpovídá URL - to má právě na svědomí funkce kousek()

    První stránka - stránka o máku.

    Mák setý (Papaver somniferum L.) je rostlina z čeledi makovitých. Jedná se o významný zdroj opia, což má za následek, že je v některých státech jeho pěstování zakázano. Co se legální produkce týče, Česká republika patří ve světovém měřítku k nejvýznamnějším pěstitelským zemím.