• Domů
  • Mák setý
  • Petržel naťová kadeřavá
  • Pažitka
  • Odkazy
  • soubor: "./st/pazitka.php" -- podívejte se, jak tato cesta odpovídá URL - to má právě na svědomí funkce kousek()

    Třetí stránka - stránka o pažitce.

    Pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum) je druh jednoděložné rostliny používané i jako zelenina z čeledi česnekovitých. Z botanického hlediska patří do rodu česnek (Allium).