• Domů
  • Mák setý
  • Petržel naťová kadeřavá
  • Pažitka
  • Odkazy
  • soubor: "./st/petrzel.php" -- podívejte se, jak tato cesta odpovídá URL - to má právě na svědomí funkce kousek()

    Druhá stránka - stránka o petrželi.

    Petržel (Petroselinum) je rod dvouletých rostlin z čeledi miříkovitých, jehož zástupci mají široké využití v potravinářství. Jejich kulturní formy se pěstují pro kořen (používá se jako koření i jako zelenina) a pro nať (používá se jako koření).